พืชมงคล 2562 กับความหมายของอาหารเสี่ยงทาย 7 อย่างที่พระโคต้องเลือกกิน

พืชมงคล 2562 กับความหมายของอาหารเสี่ยงทาย
May 31, 2019 0 Comments

            ประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศแห่งการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีชาวนาผู้ซึ่งเปรียบหมือนกระดูกสันหลังของชาติอยู่เบื้องหลังข้าวทุกเมล็ดที่ให้เราได้ทาน รวมถึงส่งออกทำกำไรให้กับประเทศ อีกทั้งเรามีเกษตรกรอีกมากมายที่ทั้งทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ไว้คอยส่งขายสู่ตลาดของอาหารสด ไปจนถึงทำการแปรรูปอีกนับไม่ถ้วน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความสำคัญต่อคนในชาติเรื่องปากท้องอย่างยิ่ง จึงไม่เกินไปเลยหากเราจะยกย่องและให้เกียรติแก่ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง ที่ทำให้พวกเราได้มีอาหารไว้ซื้อกินเลี้ยงปากท้องในทุกวัน และสำหรับเกษตรกรแล้วนอกจากผลผลิตทางอาชีพที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่คาดหวังทุกปีแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือ วันพืชมงคล เหมือนกับที่ตั้งตารอวันพืชมงคล 2562 นี้นี่เอง             วันพืชมงคล วันสำคัญที่จะมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าชมพิธีและเพื่อเก็บเอาเมล็ดข้าวที่หว่านไว้กลับบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคล เป็นขวัญถุงและเป็นเมล็ดข้าวเปลือกมงคลที่ใช้ว่านร่วมกับข้าวเปลือกของตน เพื่อให้ผลผลิตดี มีปริมาณมาก คุณภาพเยี่ยม ขายได้ราคานั่นเอง และเมื่อกล่าวถึงสิ่งสำคัญที่ต้องมีในพิธีและหลายคนเฝ้ารอคำทำนายจากการเสี่ยงทายอยู่นั้นก็ต้องเป็นพระโค ซึ่งถือเป็นโคเลี้ยงพิเศษที่ต้องคัดมาอย่างดี พระโคในพิธีพืชมงคลต่างจากโคทั่วไปอย่างไร             พระโคที่จะนำมาทำพิธีเสี่ยงทายได้นั้นย่อมไม่ใช่โคทั่วไป แต่ต้องเป็นโคที่เลี้ยงไว้แล้วเฉพาะพิธีนี้ที่จังหวัดราชบุรี และแน่นอนว่าพระโคจะต้องความพิเศษเหนือโคอื่น ๆ ทั่วไปด้วย ทั้งเรื่องที่ต้องผ่านการตอนมาแล้วก่อนเข้าพิธี ต้องเป็นโคเพศผู้ที่สมบูรณ์ดีเท่านั้น โดยมีลักษณะที่ดีคือ สุขภาพแข็งแรงดี หูดี ตาดี สัดส่วนดีได้รูป สีแต่ละคู่ก็ต้องเหมือนกัน คือไม่สีขาวสำลีก็ต้องสีน้ำตาลแดงนั่นเอง และในวันพืชมงคล 2562 นี้พระโคทรงชื่อว่าพระโคเพิ่มและพระโคพูล อาหารเสี่ยงทายทั้ง 7 กับความหมายที่ซ่อนอยู่ · …